Raport Special BALCANII DE VEST - Iunie 2019

2 membru snsd datând

Articolele prezentate sunt recenzate de către specialişti din domeniile respective. Editura Epigraf S. Bucureşti 60, of. Chişinău tel. Horodişte şi al raionului Călăraşi Din cei 76 de ani trăiţi, Constantin Eţco a consacrat 60 de ani muncii practice, activităţii pedagogice şi ştiinţifice.

2 membru snsd datând

Constantin Eţco s-a născut la 22 iulie în s. Horodişte, raionul Călăraşi, într-o familie de ţărani, buni gospodari, care i-au inspirat cele mai nobile şi necesare calităţi omeneşti: demnitatea de a fi Om, bunătate sufletească, stimă faţă de oameni, dragoste faţă de familie şi colegii săi de breaslă, marea responsabilitate de a purta cu cinste onoarea şi numele înaintaşilor şi dascălilor săi, al neamului.

Deşi a absolvit cu brio şcoala medie din s. Pârjolteni, r.

Posts navigation

Călăraşi, a avut de înfruntat dificultăţi de ordin material pentru a-şi continua studiile. Înla nici 16 ani împliniţi, a muncit timp de doi ani casier la Ocolul 2 membru snsd datând Sadova şi contabil la Fabrica de vin din Călăraşi, unde a trecut un serios botez de muncă în lumea cifrelor, de care nu se va despărţi niciodată, fiindu-i de un inestimabil ajutor în viitoarea profesie de credinţă specialist în domeniul Sănătate publică, economie, management şi psihopedagogie în medicină.

Primul contact cu domeniul medicinei l-a avut în aniifiind student la Şcoala Medicală din Tiraspol, alţi trei ani felcer în armată, în unitatea militară din Batumi Georgia. La Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, Facultatea Medicină Generală, se înscrie în anul şi îl absolveşte cu menţiune în Având deja o experienţă bogată de viaţă, a fost recunoscut ca lider al tineretului, fiind numit şef de curs.

2 membru snsd datând

În anul a devenit preşedinte al Comitetului sindical al studenţilor de la Institutul de Medicină, iar mai târziu, în aniia fost preşedinte al Comitetului sindical al colaboratorilor.

În toată perioada exercitării funcţiei a manifestat calităţi organizatorice şi responsabilitate deosebită în muncă. S-au evidenţiat capacităţile sale de a coordona sindicatele, unde, ca în orice domeniu, existau suficiente probleme şi trebuia să dai dovadă de abilitate şi insistenţă în soluţionarea lor.

După absolvirea studiilor superioare medicale, este repartizat ca lector la Şcoala Medicală Republicană din Moldova. Însă, deja peste câteva luni decembrieeste cooptat în cadrul Catedrei Igienă Socială şi Organizarea Ocrotirii Sănătăţii graţie şefului catedrei, profesorului Moisei Ghehtman, care vedea în fostul său student, lider al cercului ştiinţific studenţesc, mai întâi de toate un specialist de mare viitor în domeniu.

Anume aici l-a întâlnit şi pe Marele Om, ilustrul organizator al ocrotirii sănătăţii, savantul şi pedagogul, patriot al neamului Nicolae Testemiţanu, devenind primul lui doctorand, pe care l-a considerat toată viaţa lui un părinte-îndrumător.

N-a uitat nici pentru o clipă îndemnul lui Nicolae Testemiţanu şi l-a aplicat zi de zi pe parcursul vieţii: Numai o organizare chibzuită şi neapărat de perspectivă, o dirijare bine pusă la punct, cu alte cuvinte, un management pe potrivă fie în medicină, fie în altă sferă socială ne poate duce la succesul râvnit.

2 membru snsd datând

Cât va exista omenirea pe Pământ, va trebui să-şi perfecţioneze mereu Arta de Conducere. În anul a fondat şi a îndeplinit funcţia de şef al cursului Dreptul în Medicină pe lângă catedra respectivă. I-a avut ca înaintaşi şi a lucrat cot la cot cu personalităţi marcante în domeniul practicat, care au spus un cuvânt greu în medicina autohtonă: M. Ghetman, N. Testemiţanu, V. Anestiadi, I. Prisăcari, V. Kant, E. Popuşoi, L. Cobâleanschi, P. Galeţchi, Gh. Mentorul său a fost Marele Nicolae Testemiţanu, de la care a preluat anumite trăsături de caracter, spiritul de inovare şi perseverenţa.

Nu în zădar vechii greci susţineau că este important ce înveţi, dar şi mai important este de la cine înveţi.

Teza de doctor în medicină cu tema Aspecte medico-sociale ale mortalităţii infantile prin pneumonie la copiii din localităţile rurale şi teza de doctor habilitat cu tema Condiţiile, modul de viaţă şi sănătatea copiilor din localităţile rurale dens populate le susţine la Moscova URSSpromovând idealurile mentorului său, care şi-a consacrat întreaga activitate, în calitate de ministru şi de savant, îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei, mai ales din mediul rural.

Din anul până în ultimele clipe de viaţă a fost şeful Catedrei Economie, Management şi Psihopedagogie în Medicină, fiind şi fondatorul ei.

2 membru snsd datând

Excepţie a fost perioadaîn care a fost transferat în calitate de profesor la Şcoala de Management în Sănătate Publică, având atribuţie la ea ca membru al Consiliului de administrare din momentul deschiderii şcolii. Mai mult decât atât, la iniţiativa sa susţinută de rectorat a avut loc implementarea noii forme de pregătire prin masterat a 12 tineri lectori la disciplina Medicină Socială şi Management în anii Acest fapt a servit drept punct de reper pentru crearea, în anula Şcolii de Management în Sănătate Publică, în care au fost înmatriculaţi 21 de studenţi-medici practicieni cu stagiu de muncă, unii dintre ei având deja experienţă în activitatea de conducător.

Raport Special BALCANII DE VEST - Iunie 2019

Sub redacţia profesorului C. Eţco a fost elaborat şi editat manualul Management în sistemul de sănătate anulp. Profesorul Constantin Eţco a lăsat în sistemul ocrotirii sănătăţii şi în ţară o moştenire care merită a fi completată cu priorităţile actuale şi promovată în continuare.

A fost nu doar un specialist de talie internaţională, un eminent savant şi iscusit pedagog şi manager, ci şi un om principial şi inteligent, de o aleasă cumsecădenie, cu moralitate şi modestie ireproşabile, accesibil şi simplu în comunicare.

2 membru snsd datând

Pe parcursul activităţii sale, profesorul C. Eţco a fost un iscusit organizator al ocrotirii sănătăţii, fiind un conducător exigent şi un specialist de înaltă calificare. Avea grijă permanentă de cadrele din domeniul medicinei, acordând o atenţie deosebită procesului de pregătire a tinerilor specialişti şi cercetători ştiinţifici. Era omul care îşi folosea foarte raţional timpul, reuşindu-le pe toate, s-a dăruit cu adevărat totalmente muncii, lăsând în urmă multe realizări frumoase.

Ai avut vreodată vise profetice?

A muncit până în ultima zi de viaţă. Altfel nu putea Îi plăcea ca totul să fie făcut la timp şi cu responsabilitate. Omul care munceşte permanent e şi firesc să preţuiască eforturile altora. Având însuşi o autodisciplină înaltă, cerea ca şi alţii să-i urmeze pilda. A fost un om cu caracter, cu un anumit stil propriu de lucru, fiind o personalitate integră, neordinară.

  • Sârbi din Bosnia și Herțegovina - fier-forjat-ieftin.ro
  • Pinoy dating site
  • GEOPOLITICĂ – Page 8 – Geopolitica
  • Sănătate Publică, Economie ŞI Management în medicină - PDF Free Download
  • Se prefigurează înfiinţarea jandarmeriei RS VI.
  • South burnett dating
  • (PDF) Ed itorial Board | Mihaela Vieru - fier-forjat-ieftin.ro

În toate funcţiile deţinute, profesorul Constantin Eţco a fost receptiv la inovaţiile din domeniul medicinei, implementându-le operativ şi eficient în practica medicală autohtonă.

A păstrat şi a continuat bunele tradiţii ale Alma Mater în toate domeniile de activitate. A fost preocupat de instruirea postuniversitară, contribuind la formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor medicale, didactice şi ştiinţifice.

distracție - alege un puzzle de rezolvat

Concomitent cu lucrul ştiinţifico-didactic efectuat zi de zi la catedră, C. Eţco a îndeplinit şi funcţia de vicedecan al Facultăţii Medicină Generală, a fost fondator şi decan la studiile postuniversitare, decan la masterat, doctorantură şi post-doctorantură. Astfel, contribuţia pe care a adus-o la prosperarea societăţii este demnă de toată admiraţia, iar cercetările sale au servit drept temelie pentru elaborarea noii politici de sănătate a statului.

Constantin Eţco era un dascăl de tip nou, cu un simţ managerial deosebit, cu o capacitate de comunicare cu fiecare om ieşită din comun, împărtăşind la fiecare din bogata sa experienţă de viaţă şi practică, având cunoştinţe enciclopedice din diferite domenii. Nu în zădar nepoţica sa, Ludmila, povestind despre bunicul ei colegilor de la grădiniţă, spunea cu mândrie: Bunelul meu este profesor el ştie tot!.

Recent News

Ar fi minunat dacă discipolii săi ar prelua şi ar dezvolta tot ce a realizat cu atâta profesionalism dascălul lor. Constantin Eţco a creat Şcoala sa prin sinteza câtorva domenii profesionale destul de complicate sănătate publică, management şi psihologie. Ca dascăl, a format numeroase generaţii de specialişti în sănătate publică şi management, care astăzi, la rândul lor, reprezintă cu cinste domeniul ocrotirii sănătăţii 2 membru snsd datând 72 6 7 Republica Moldova şi din alte ţări în care s-au realizat profesional.

Profesorul C. Eţco este fondator al Şcolii ştiinţifice în sănătate publică şi management, sub îndrumarea sa în calitate de conducător sau consultant 40 de savanţi au 2 membru snsd datând 36 de teze de doctor şi 4 teze de doctor habilitat, care exprimă o sinteză a subiectelor abordate sub aspectele: medico-social; organizator-managerial; medico-legal; psihologic; de asigurări medicale; tehnologii informaţionale; promovarea modului sănătos de viaţă, demonstrând într-un mod metodologic 2 membru snsd datând vechiul sistem de sănătate şi reformarea acestuia în conformitate cu noile exigenţe ale Politicii naţionale de sănătate.

Aportul său la ştiinţa medicală s-a materializat în publicarea a circa de lucrări ştiinţifice, inclusiv 34 monografii, 46 materiale didactice manuale, compendii, suporturi de hollister dating politica32 recomandări practice pentru medici şi studenţi.

Interpretarea viselor - Cloud

Lucrările sale ştiinţifice se caracterizau prin originalitate şi profunzime, fiind de un real folos medicilor-practicieni, precum şi celor din domeniile altor ştiinţe. Nu în zădar i-a fost acordat Premiul Naţional al Republicii Moldova în anul Pe parcursul a 17 ani a îndeplinit funcţia de şef al Secţiei Medicină şi Farmacie consultant a Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova, nu numai examinând, dar şi favorizând pregătirea şi promovând de dosare ale medicilor-savanţi la grade ştiinţifice de 2 membru snsd datând, doctor habilitat şi la titluri ştiinţifico-didactice.

Constantin Eţco a fost un om de o înaltă ţinută profesională şi socială. El se bucura de respectul şi căldura studenţilor, elevilor, cercetătorilor şi conducătorilor de doctorat pentru contribuţia la dezvoltarea medicinei, la evoluţia şcolii medicale autohtone. Nu tolera situaţiile conflictuale şi evita orice implicare în arbitrarea lor.