Global Coronavirus Survey

Dating mauritiusmu. Căutarea codului LEI și certificatul | Registrul LEI România

Conținutul

  No of certificate Numărul certificatului Third country of dispatch 1 Ministerul responsabil Ministry responsible Identificarea calului I. Identification of the horse a Numărul de identificare al documentului paşaport Numele autorităţii competente b Validated by Name of competent authority II. Originea şi destinaţia calului II. Origin and destination of the horse Calul urmează să fie trimis de la Locul de dating mauritiusmu The animal is to be sent from Place of export către România ca ţară de destinaţie to Name and address of consignor Numele şi adresa destinatarului Name and address of consignee Informaţii de sănătate III.

  Dacă toate animalele din speciile sensibile la boală, aflate în exploataţie,au fost dating mauritiusmu iar clădirile au fost dezinfectate, perioada de interdicţietrebuie să fie de 30 zile, începând cu ziua în care animalele au fost distruseşi clădirile dezinfectate, exceptând cazul antraxului, în care perioada deinterdicţie este de 15 zile; If all the animals of species susceptible to the disease located on theholding have been slaughtered and the premises disinfected, the period ofprohibition shall be 30 days, beginning on the day on which the dating mauritiusmu weredestroyed and the premises disinfected, except in the case of anthrax, where theperiod of prohibition is 15 days; după toate cunoştinţele mele, acesta nu a intrat în contact cu ecvidee caresuferă de o boală infecţioasă sau contagioasă, în cele 15 zile precedenteacestei declaraţii.

  dating mauritiusmu datând la 2 săptămâni după întrerupere

  Animalul va fi expediat într-un vehicul curăţat şi dezinfectat înprealabil cu un dezinfectant recunoscut oficial în ţara de expediere şiproiectat astfel încât deşeurile animale, resturile de aşternut sau de furaje dating mauritiusmu poată să se scurgă în timpul transportului. Următoarea declaraţie semnată de proprietar sau reprezentantul legal alacestuia face parte din certificat.

  dating mauritiusmu redneck dating apps

  The animal will be sent in a vehicle cleaned and disinfected in advancewith a disinfectant officially recognized in the country of dispatch anddesigned in a way that droppings, litter or fodder cannot escape duringtransportation.

  The following declaration signed by the owner or representative is part ofthe certificate. Certificatul este valabil pentru o perioadă de 10 zile.

  dating mauritiusmu dating transwomen

  În cazultransportului cu vaporul timpul se prelungeşte pentru perioada călătoriei. The certificate is valid for 10 days. In the case of transport by ship thetime is prolonged by the time of the voyage.

  dating mauritiusmu pericolele de dating online 2021