Meniu de navigare

Ce se datorează chimia

Conținutul

  Costin D. Nenițescu, au fost înființate Întreprinderile chimice pentru cercetare, proiectare și producție semi-industrială ICEPS pe platforma Dudești din București.

  ce se datorează chimia

  Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. Nenițescu Pentru a coordona întreaga cercetare științifică românească și pentru a concentra forțele asupra tuturor problemelor majore, în anul a fost înființat Institutul Central de Cercetări Chimice, al cărui pilon principal a fost ICECHIM.

  ce se datorează chimia

  Acest institut a grupat toate institutele departamentale de cercetare, centrele și laboratoarele de cercetare de pe lângă centralele industriale și combinatele chimice, precum și toată activitatea de cercetare din institutele de învățământ superior. În anulinstitutele de proiectare tehnologică au intrat în subordinea directă a Institutului Central, care a devenit astfel Institutul Central de Chimie.

  ce se datorează chimia

  După anulICECHIM s-a adaptat la noile condiții economice datorate reformelor economice structurale preliminare aderării la Uniunea Europeană și noilor sisteme de finanțare a cercetării, orientându-se treptat către cerințele întreprinderilor mici și mijlocii. Elena Ceaușescu Dr. Maria Ionescu Prof.

  ce se datorează chimia

  Nicolae Bărbulescu Ing. Sever Vasile Șerban Dr. Sanda Velea Dr. Mihaela Doni prezent Ing. Alexandru Lupu