Nave Fluviale, Nave Maritime

Dating marinarul navy,

Furnizor autorizat Certificat conform STCW și al Ordinului din 13 august al Mnisterului Transportului pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certifi Organizație autorizată conform dispozițiilor normative Cunoștințe Cunoștințe referitoare la materiale, materii prime, semifabricate și componente Cunoaște și explică impactul încărcăturilor asupră navigabilității și rezistența navei.

aplicații sexuale pentru distanțe lungi zendaya coleman dating istoric

Recunoaște diferitele tipuri de grunduri, vopsele și lacuri navale, descrie destinația lor și caracteristicile de calitate. Recunoaște diferitele tipuri de preparate, materiale de lubrifiere și consumabile de curățire și îndepărtare a ruginii.

Cunoștințe referitoare la instrumente, aparate, tehnica și echipamente Cunoaște tipurile de dispozitive de cârmă conform mecanismului de punere în mișcare și transmisie, destinația aplicație de dating pozitivă și cerințele de exploatare.

Descrie dating marinarul navy cârmei obișnuite, tipurile de mecanisme de punere în mișcare și transmisie. Cunoaște principiul de acțiune, elementele și cerințele de exploatare față de sistemul de remorcare a navei. Cunoaște destinația, elementele și cerințele de exploatare față de sistemul de ancorare. Descrie tipurile de dispozitive de ancorare — în funcție de numărul, tipul ancorelor și în funcție de punerea în mișcare.

Account Options

Descrie destinația, elementele și principiile de acțiune ale sistemului de acostare, tipurile de frânghii navale și destinația acestora. Cunoaște și descrie esența, schema de bloc, principiile de acțiune, avantajele și deficiențele log-ului de inducție și hidro-acustic. Cunoaște esența, dispozitivul, principiul de alimentare electrică a giro-sferei.

Cunoaște destinația și complectelor girocompasului. Cunoaște tipurile de dispozitive de lod ale navei. Descrie tipurile mijloacelor individuale și colective de salvare. Descrie cerințele și standardele de procurare și completare a mijloacelor individuale și colective de salvare.

australian dating arată 2021 great falls mt dating

Cunoaște destinația și principiile de muncă cu sistemul de balast dating marinarul navy navei. Are cunoștințe generale despre elementele de construcție și mecanismele navale. Cunoaște particularitățile mijloacelor radiotehnice ale navelor, sistemelor de legătură internă ale navei și semnalizare de avarie, sistemelor de semnalizare vizuală. Cunoaște structura generală și principiile de acțiune ale mecanismelor de ridicare a încărcăturii, dispozitivele de prindere a încărcăturii și inventar.

Cunoaște dispozitivele și mijloacele de limitare a impactului nociv la poluare. Cunoaște tipurile de mijloace anti incendiu și facilitățile navei și instrucțiunile de exploatare a lor. Cunoștințe referitoare la procese și operațiuni tehnologice Cunoaște și își înțelege rolul în munca comună a echipajului. Are cunoștințe de bază referitoare la esența proceselor de planificare și desfășurare a navigabilității, asigurarea siguranței navei și desfășurarea fără probleme a activităților de bord.

Cunoaște, în scopul aplicării practice, cerințele și procesele principale de asigurare a navigabilității sigure, protecția vieții umane și a mediului ambiant. Cunoaște regulile, tehnicile și succesivitatea dating marinarul navy de control, previne și combate incendiile pe bordul navei.

cum se schimbă datând- o pe tot parcursul istoriei warcraft dating

Cunoaște responsabilitățile, cerințele, operațiunile tehnice și riscurile legate de îndeplinirea din partea marinarului a serviciului de cart în condiții sigure navigabile. Explică esența noțiunilor de orizont real și vizibil, magnetism terestru, câmp magnetic naval, declinație magnetică, deviația compasului magnetic.

Are cunoștințe de baza legate de proiecțiile de cartografiere și scara hărților, de proiecția Mercator, loxodromia și ortodromia, de hârțile maritime și clasificarea lor, pentru destinația catalogului pentru hârțile maritime. Are cunoștințele de bază pentru stabilirea locului navei prin linii concurente ale locului precum și pentru metode de stabilire a locului navei cu metode vizuale cu doua unghiuri formate între diferite direcții de vizare, cu trei unghiuri, cu doua unghiuri și obiectul, la distanță.

Cunoaște metodele de calculare grafică a drumului navei. Are cunoștințele de bază referitoare la esența noțiunilor de circulație a navei, dreiful navei, curenți maritimi și notificarea drumului parcurs pe hartă. Cunoaște tehnologia de muncă și măsurile de securitate în muncă cu girocompas. Înțelege și explică noțiunile de curse reale și de compas, unghiuri reale și de compas, unghi de cursă, curse de girocompas și unghiuri.

Cunoaște folosirea dating marinarul navy tehnicile de muncă cu compasul magnetic naval.

Cunoaște tehnologia de muncă cu sistemul de cârmă regim manual și automat. Cunoaște metodele de stabilire a vitezei navei. Cunoaște procesele și operațiunile din manevrarea navei.

Cunoaște operațiunile de lucru cu sistemul de acostare. Cunoaște tehnologia și cerințele de lucru cu sistemul de frânghii și diferite tipuri de frânghii de navă. Cunoaște tehnologia și cerințelor de securitate șa încărcare, amplasare și descărcare a încărcăturii navale. Cunoaște factorii și metodele de dating marinarul navy a tensiunii, oboselii, stresului, anxietății și apariția panicii. Cunoaște și face distincția structurii ierarhice navigabile și drepturile funcționarilor.

Cunoaște Decretul pentru relația contractuală și cele auxiliare cu aceasta între membrii echipajului maritim și proprietarul navei. Cunoaște cerințele și procedurile legate de lucru, păstrare și transport a încărcăturilor de apă și a celor care pun în pericol mediul ambiant în conformitate cu reglementările și codurile maritime internaţionale ale mărfurilor periculoase IMDGC și conform cerințelor convenției internaționale pentru prevenirea și reducerea poluării cauzate de nave MARPOL și ISO de dating marinarul navy a mediului ambiant.

Cunoaște cerințele și condițiile normative în cadrul contractelor referitoare la asigurarea navelor, încărcăturilor, echipajelor și pasagerilor.

  1. Descrierea ocupatiei | Ocupaţii | Ocuparea și mobilitatea forței de muncă
  2. Adăugați în lista de dorințe Instalați Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?

Cunoaște ordinea, graficele și dispozițiile interne ale companiei navale legate de execuția și raportarea transporturilor precum și ordinea navala, instrucțiunile, planurile de evacuare, regulile tehnologice și altele.

Cunoaște cerințele și regulile de securitate și dating marinarul navy sănătății în muncă, securitate la incendiu și protecția mediului ambiant. Abilități Abilităţi cognitive Realizează comunicarea în limba engleză maritimă în scris și verbal. Folosește hârți și alte ediții navigabile în limba engleză. Înțelege informația meteorologică și mesajele de securitate pe navă prezentate în limba engleză. Interpretează indicațiile dispozitivelor, schemelor, graficele, tabelele, hârțile de navigare, specializate în literatura de referință și ediții tabele de fluxuri, notificări către marinari, avertismente și informația radio-navigabila cu referire la drumul de parcurs al navelor.

Analizează și folosește informația meteorologică de garantare a navigabilității sigure.

LOCATII SI PERSOANE DE CONTACT

Alege metodă cea mai potrivită cu circumstanțe și condiții predominante de stabilire a locației navei. Folosește puncte de referință terestre și de coastă și mijloace de navigare.

Recunoaște semnalele de situații de avarii și raportează către celor cu grade mai mari. Primește și transmite informația prin semnalizare vizuală. Realizează legătura radio cu radiostații navale și de coastă. Recunoaște la timp obstacolele pe drumul navei, obiecte care plutesc și altele, semnale și direcții respective ale acestora în grade.

Nave Fluviale, Nave Maritime

Lucrează cu calculatorul, folosește internetul, desfășoară comunicarea electronică și folosește documente în format electronic. Abilități tehnice de lucru cu materiale, materii prime, semipreparate Folosește conform destinației, lucrează optim, economisește și în conformitate cu caracteristicile de exploatare a diferitelor tipuri de grunduri, vopsele și lacuri navale.

Folosește conform destinației, lucrează optim, economisește și în conformitate cu caracteristicile de exploatare a diferitelor tipuri de preparate, materiale de lubrifiere și consumabile de curățare și îndepărtării ruginii. Abilități tehnice privind procesele și operațiunile tehnologice Folosește cu destinația mijloacele de protecție personale și echipamentul special de lucru.

Întreține și folosește corect, conform instrucțiunilor navale, bunurile de salvare în caz de avarie și anti incendiu. Folosește, conform instrucțiunilor, facilitățile tehnice de manipulare a încărcăturii navale.

Portul Constanța

Întreține locul său de muncă în stare perfectă și sigură. Aplică regulile de securitate în muncă, la înălțime și regulile de securitate în muncă și de sănătate în muncă, protecția la incendiu și protecția mediului ambiant. Exercită obligațiile sale în situații de avarie în conformitate cu procedurile stabilite. În situații de părăsire a navei și supraviețuire, realizează acțiuni adecvate circumstanțelor predominante în conformitate cu normele și practica de securitate.

Descrierea ocupatiei

Execută ordinele comandantului și obligațiile sale la salvarea persoanelor pe mare, acordare de ajutor a unei nave în primejdie și în avarie în port. Respectă procedurile de realizare a operațiunilor pe navă și exercită obligațiile sale funcționale ca membru al echipajului în conformitate cu cerințele și convențiile și normele internaționale.

Realizează supraveghere permanentă și strictă. Întreține cursa aleasă în limitele permise raportând regiunea de navigabilitate și starea predominantă a mării. Respectă procedurile standard la acostarea navei. Întreține comunicația între nava și coasta. Asistă ancorarea navei lângă port conform normele și cerințele internaționale legate de tipul vasului navigabil.

Curăța și spală puntea navei perfect în conformitate cu instrucțiunile navale și instrucțiunile date. Descoperă și îndepărtează rugină pe nava cu mijloacele de nădejde respective, vopsește vasele navigabile, elementele ale corpului și facilitățile de îndepărtare a procesului de oxidare.

Urmează instrucțiunile scrise dating marinarul navy tehnologice realizând procedurile pas cu pas. Execută strict instrucțiunile verbale date și ordinile depunând efortul să înțeleagă și clarifice ce mai exact îi cer.

Realizează operațiunile de încărcare în conformitate cu planul de încărcare, regulile și instrucțiunile de securitate pentru dotarea de exploatare precum și cu limitele navei pentru aranjarea încărcăturilor.

​​PERSONAL NAVIGANT

Abilități tehnice pentru operarea instrumentelor, ustensilelor, aparatelor și echipamentelor Lucrează cu sistemul de cârmă în conformitate cu instrucțiunile navale, cerințele și principiile de exploatare de practica bună maritimă. Manevrează sigur nava la doc și o ancorează. Folosește în mod corect și conform destinației aparatele și mijloacele de navigație și comunicație asigurând navigabilitatea sigură a navei în și în afară portului.