Observații

Dating timp de doi ani

Derogările sunt valabile pe o perioadă de 5 ani de la data autorizării. Derogations shall be valid for a period of 5 years from the date of authorisation. Perioada de tranziție este de maxim doi ani de la data hotărârii Comisiei.

This transitional period shall not exceed two years from the date of the Commission's decision. Datele referitoare la cetăţenii străini reţinuţi pentru trecerea frauduloasă a unei frontiere externe se păstrează timp de doi ani de la data prelevării amprentelor.

Calculul diferenței dintre două date calendaristice

Data relating to foreign nationals apprehended in connection with an irregular crossing of an external border are kept for two years from the date on which the fingerprints were taken. Aceste măsuri expiră după doi ani de la data la care Dating lifeclass adoptă prezenta Decizie.

These measures will expire two years after the date on which the Council adopts this Decision. Dating timp de doi ani regulament se aplică de la JO: a se introduce data: doi ani de la data publicării.

It shall apply from OJ: Please insert date two years after the date of publication. Este necesar să depuneți plângerea la Ombudsman în termen de doi ani de la data la care ați constatat situația de administrare defectuoasă. You must make your complaint to the Ombudsman within two years of the date on which you became aware of the problem. În termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, statele membre pot estima impactul pescuitului de agrement desfășurat în apele lor și prezintă informațiile Comisiei.

Within two years of the date of entry into force of this Regulation, Member States may estimate the impact of recreational fisheries conducted in their waters and submit the information to the Commission.

Traducere "doi ani de la data" în engleză

Ele sunt acoperite de garanția standard a producătorului, doi ani de la data vânzării păstrați hârtia primită. They are covered by the manufacturer's standard warranty, two years from the date of sale retain the paper received. Informațiile rămân disponibile pe site-ul web pentru o perioadă de doi ani de la data publicării lor inițiale. The information shall remain available on the website for two years from the date of dating timp de doi ani initial publication.

Exportatorul în cauză nu mai este eligibil pentru nicio altă scutire în temeiul prezentului articol pe o perioadă de doi ani de la data retragerii dreptului.

femei sexy din Timișoara care cauta barbati din Sighișoara

The exporter concerned shall not be eligible for any further exemption under this Article for two years from the date of withdrawal. Acest termen este de cel puțin doi ani de dating online rusia data la care sunt plătite dobânzile sau redevențele.

Funcția DATEDIF

That period shall last for at least two years from the date when the interest or royalties are paid. Aceste măsuri tranzitorii nu pot depăşi o durată de maximum doi ani de la data punerii în aplicare a prezentului regulament. Such transitional measures shall be applicable for not more than two years from the date of implementation of this Regulation.

Alcoolul atribuit trebuie să fie utilizat în totalitate în termen de doi ani de la data ridicării primei tranşe. The alcohol must be fully used within two years from the date of first removal.

Calcularea datei de astăzi și a altei date După cum ați văzut mai sus, funcția DATEDIF calculează diferența dintre o dată de început și o dată de sfârșit. Cu toate acestea, în loc să tastați date specifice, puteți utiliza, de asemenea, funcția Today din formulă. Rețineți că acest lucru se va modifica atunci când fișierul este deschis din nou într-o zi viitoare. Vă rugăm să rețineți că, în momentul de față, ziua a fost pe 6 octombrie, Funcția INTL când doriți să calculați numărul de zile lucrătoare dintre două date calendaristice.

Prima rundă de selectare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității se finalizează în termen de doi ani de la data aprobării acordului de parteneriat. The first round of selection of community-led local development strategies shall be completed within two years of the date of the approval of the Partnership Agreement.

isle of man single membri

Statelor membre ar trebui să le fie acordat un termen de cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive în vederea transpunerii sale. Member States should be allowed a period of not more than two years from the date of entry into force of this Directive to transpose it.

  •  Он пытался, сэр! - Мидж помахала листком бумаги.
  •  Хм-м, - наконец произнесла .
  • Dating partener online
  • Calculul diferenței dintre două date calendaristice - Excel
  • Funcția DATEDIF - Asistență Office

Comisia va evalua necesitatea revizuirii prezentei recomandări, după cum este cazul, la doi ani de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. The Commission will evaluate the necessity of reviewing this Recommendation as appropriate two years after the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

Comisia consideră că o perioadă de doi ani de la data prezentei decizii este necesară în acest scop. The Commission considers that a period of two years from the date of the present decision is necessary to that effect. Scutirea se dating chitarii coreeană numai pentru bunurile personale importate definitiv în termen de cel mult doi ani de la data la care persoana dobândește drepturi asupra bunurilor respective reglementarea finală a moștenirii.

Exemption shall be granted only in respect of personal property permanently imported not later than two years from the date on which the person becomes entitled to the goods final settlement of the inheritance.

ne întâlnim încă

Indemnizația se rambursează pro rata temporis în cazul în care un pescar reia activitatea de pescuit într-o perioadă mai scurtă de doi ani de la data depunerii cererii pentru sprijin. The compensation shall be refunded on a pro rata temporis basis where the fisherman returns to a fishing activity within a period of less than two years from the date of submission of the application for support.

Traducere "ani de la data" în engleză

Statele membre publică procedurile administrative naționale sau regionale referitoare la selecția proiectelor de cooperare transnațională și o listă a costurilor eligibile, în cel mult doi ani de la data aprobării programului lor operațional.

They shall make public the national or regional administrative procedures concerning the selection of transnational cooperation projects and a list of eligible costs at the latest two years after the date of approval of their operational programme.

Nosfe feat. Ruby - Condimente (Official Video)

Bosnia și Herțegovina instituie o autoritate publică independentă din punct de vedere funcțional învestită cu competențele necesare pentru aplicarea integrală a alineatului 1 litera cîn termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Bosnia and Herzegovina shall establish an operationally independent public authority, which is entrusted with the powers necessary for the full application of paragraph 1 c within two years from the date of entry into force of this Agreement.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot dating timp de doi ani termeni inadecvați.

internet dating stockholm

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

barbati din Iași care cauta femei singure din Craiova

Propune un exemplu.