Portalul oficial A.R.R. pentru verificarea datelor privind Transportul alternativ

Verificarea datelor

Conținutul

  verificarea datelor

  Serviciul permite solicitantului să vizualizeze informația privind operatorii care au prelucrat datele cu caracter personal și timpul prelucrării acestora din registrele deținute de către I. La prestarea serviciului se respectă prevederile legislației Republicii Moldova, în care se specifică că orice subiect al datelor cu caracter personal are dreptul să obțină de la operator, la cerere, fără întârziere și în mod gratuit: confirmarea faptului că datele verificarea datelor caracter personal sunt sau nu sunt verificarea datelor de operator autoritate ; autoritățile care au accesat datele; data accesării datelor.

  Important În calitate de subiect al datelor cu caracter personal, Dumneavoastră beneficiați de dreptul de a Vă adresa direct către autoritatea care a prelucrat datele în vederea realizării dreptului de acces, opoziție și intervenție, în ordinea prevăzută de art.

  verificarea datelor

  Pentru a vizualiza informații privind accesarea datelor cu caracter personal prin platforma de interoperabilitate MConnect gestionată de I. Rezultatele auditului securității în sistemele informaționale de date cu caracter personal sunt prezentate pentru ultimii doi ani.

  Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului.

  verificarea datelor